Mongolia 14 Goals Polo Tournament 2014

BP Polo represented Malaysia in Mongolia Polo Tournament and they were the champion of the tournament!

Mongolia_14Goals_Polo_Tournament

Mongolia_14Goals_Polo_Tournament

Mongolia_14Goals_Polo_Tournament